MIRRORS

RENTAL PRICE

$30.00 each

SIZE

White - 39" x 31"

COLOURS

  • Silver Stone

  • Vintage White